MCK SOKÓŁ, Galeria na Bursztynowym Szlaku – Nowy Sącz